Dec 2, 2022

Recent Posts

Depresivno stanje je dato čovjeku da bi razmišljao o sebi!

“Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.” (El-Beqara, 155). “Divno li je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema nikoko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo,zahvali se …

Čitaj više »