Dec 2, 2022

ISLAMSKI CENTAR “RUMIJA” U ČIKAGU

Piše: prof. Emil ef. Škrijelj, imam u islamskom centru “Rumija” u Čikagu

Zajednica građana porijeklom iz Bara prisutna je u Čikagu još od 1962. godine kada je prvi Baranin iz Mrkojevića, rahmetli Emro sa suprugom Đulijom Peković, emigrirao u Čikago. Nakon dolaska, Emro je mnogim rođacima, prijateljima i poznanicima iz svog kraja pomogao da dođu, rade i žive u Čikagu. Tako danas naša zajednica broji preko hiljadu ljudi porijeklom iz Bara. Tokom tih početnih, za naš narod posebno teških godina, u periodu kada je trebalo danonoćno raditi da bi se preživjelo, vjerske potrebe su upražnjavane kroz bosanske džemate, posebno džemat “Northbrook” , u čijoj izgradnji i funkcionisanju su poseban doprinos pružili Barani.

U međuvremenu,u avgustu mjesecu 1995. godine, zajedničkim ulaganjima i sredstvima, naš narod je uspio da kupi objekat kulturnog centra “Rumija” za potrebe zajednice, u kojem bi se okupljali ljudi, njegovala kultura i tradicija, te valorizovali različiti programi. Bitno je spomenuti da je kulturni centar “Rumija” dobio naziv po najvišoj planini nadomak grada Bara, koja se zove Rumija, i nalazi se na granici izmađu Crne Gore i Albanije. Odmah nakon kupovine, između ostalog, prostorije su korištene za obavljanje džuma-namaza i mektebsku nastavu. Prvi zvanični imam naše zajednice bio je Ekrem Mujezinović, porijeklom iz Bosne.

Sam prostor kulturnog centra ”Rumija” u Čikagu nije bio adekvatan i dovoljno komotan za potrebe vjerskog života. Tada je rođena ideja da pored kluba, zajednica koja se počela brzo širiti, treba i džamiju, u kojoj bi se na kvalitetan način njegovao i održavao vjerski život. Ta ideja je zaokružena na godišnjoj skupštini zajednice 2013. godine, kada je formiran džamijski Odbor sa zadatkom da radi na pronalasku adekvatnog objekta za potebe džamije. Pored toga, zadatak Odbora je bio i da raspiše konkurs za imama, koji po zakonu zajednice, treba biti (po mogućnosti) iz Bara, radi njegovanja maternjeg jezika, tradicije i kulture. Te godine na skupštini su odabrani sledeći članovi: Mahmud-Mamo Peković, Husnija Spahić, Ćazim Čantić, Zeko Duškić, Ćazim Abazović, Selim Šabović i hadžinica Zejnepa Perazić. Za prvog predsjednika džamijskog Odbora izabran je Mamo Peković. Objekat islamskog centra “Rumija” u Čikagu, kupljen je 17. maja 2015 godine.

Centar se nalazi na teritoriji grada Čikaga, koji je i ranije bio pilagođen za vjerske potrebe i knjižio se kao crkva, odnosno vjerska Ustanova.

Centar posjeduje parking prostor za 15 automobila. Cijena objekta je sa svim završnim radovima dostigla iznos oko 700.000$. Važno je istaći da je Islamski centar “Rumija” prvi objekat vjerskog karaktera u istoriji, kojeg su muslimani Crne Gore,  Barani, izgradili u državi Illinois, tj gradu Čikagu. U kupovini džamije važnu ulogu imala je Mejra Kordić, koja je kao agent za nekretnine pronašla ovaj objekat i pomogla oko prenosa vlasništva.

Nakon svih ulaganja, renoviranja i prilagođavanja objekta islamskoj arhitekturi, objekat je dobio sasvim novi izgled koji u potpunosti zadovoljava potrebe džemata  poput našeg. Objekat posjeduje dva sprata. Na prvom se nalazi: abdesthana, kuhinja i učionice, dok se na drugom spratu nalaze kancelarije, biblioteka i molitveni prostor.

Nakon otvaranja islamskog centra, sve do dolaska stalnog imama, privremenu službu u islamskom centru “Rumija” obnašali su: Senad Alibašić iz Tuzi, Mufid Kayed i Mersad Imamović iz Čikaga.  Od novembra 2019. godine funkciju imama obnaša  Emil ef. Škrijelj iz Bara, koji je u stalnom radnom odnosu.

Džemat danas broji oko 160 članova, sa tendencijom širenja. Mektebsku nastavu pohađa preko 50. polaznika, koji pored vjeronauke imaju i nastavu maternjeg jezika koju održava prof. Aida Škrijelj. Pored mekteba, organizovana je I omladinska grupa,koja se bavi akademskim, sportskim, humanitarnim i drugim aktivnostima.

Islamski centar “Rumija” svake godine publikuje godišnji bilten “voice of Rumija Islamic center” u kojem se prezentiraju godišnje aktivnosti džemata, kao i kalendar sa važnim datumima za Crnu Goru i Ameriku.

Osim toga,u islamskom centru se svake godine uči ramazanska mukabela, održavaju redovni nedeljni dersovi, programi za djecu, obilježavaju blage noći i pozivaju predavači raznih profila sa ciljem što šire edukacije džemata.

Danas je islamski centar “Rumija” prepoznat kao mjesto otvorenih vrata za sve ljude dobre volje. Do sada su u posjeti Centru dolazile različite delegacije državnika, konzula različitih zemalja, glavnih imama, imama, profesora i predavača.

Važno je istaći da barska zajednica muslimana ljubomorno čuva i njeguje odnose sa svojim rodnim krajem, gradom Barom i državom Crnom Gorom.Tome svjedoči činjenica da je do sada valorizovan čitav niz humanitarnih aktivnosti prema ugroženima, bolesnima, narodnim kuhinjama, bolnici u Baru, školama, putevima itd.

Posebno izdvajamo saradnju sa Mešihatom islamske zajednice u Crnoj Gori, sa kojim imamo više nego dobru i kvalietnu saradnju i koji uživa našu punu podršku.  Svi kurbani, zekat i stipendije za Medresu se iz naše zajednice upućuju na adresu matičnog Mešihata.

Uvjereni smo da će tako biti i u budućnosti, jer put jedinstva i sloge nema alternativu.

O nama admin

Check Also

Muftija skadarski: “Albanski muslimani u Švicarskoj, ambasadori vrijednosti vjere!”

Muftija skadarski: “Albanski muslimani u Švicarskoj, ambasadori vrijednosti vjere!” Na poziv Islamskog kulturnog centra Wintenthur, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.