Sep 29, 2022

Ismail ef. Dacić: Mekteb je temelj znanja i edeba

Poštovani roditelji, Allah dž. š. u Kur’anu kaže:
O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.” (Et-Tahrim, 6.)

Allah dž.š. nam je u emanet ostavio da se brinemo o sebi i svojoj porodici dok smo na ovom prolaznom dunjaluku.
Jedan od načina da pokažemo brigu prema svojoj porodici, naročito djeci, jeste da ih nastojimo podučiti vjeri.
A i Poslanik a.s. je jedne prilike rekao: “Ti imaš obavezu prema svome Gospodaru,prema svojoj porodici i prema sebi samome,pa svakome daj pravo koje mu pripada“.

Obaveza roditelja prema svojoj djeci jeste da ih poduče vjeri i da utiču koliko su u mogućnosti na formiranje ličnosti svoje djece.
Posebno je važan period prije punoljetsva.
Kao što dobro znamo, porodični ambijent jeste najvažniji ali nije jedini koji utiče na formiranje ličnosti kod djece.
Poslanik a.s. kaže:
Roditelj je obavezan prema djetetu: da mu da lijepo ime, da ga lijepo odgoji, da ga poduči…” (Hakim).
Dakle, obaveza je roditelja da poduče svoju djecu vjeri i da ih lijepo odgoje.
Vrlo često, roditelji iz različitih razloga, nisu u prilici da pruže vjersko znanje svojoj djeci.
Nastoje da ih lijepo odgoje i vaspitaju, ali im ne mogu pružiti vjersku pouku.
Iz tog razloga, prije ili kasnije, dolazi do različitih problema, gdje roditelji vrlo često nemaju rješenje.

Znanje i odgoj idu jedno uz drugo, jer znanje bez odgoja je kao drvo bez ploda.

Naravno da roditelji žele da svojoj djeci pruže i jedno i drugo. Ali želje su jedno a realnost je nešto drugo.
Smatramo da imami i mualimi putem mektepske nastave igraju veoma važnu ulogu u tom procesu.
Na jednom mjestu, naša djeca dobijaju priliku da se od malih nogu poduče osnovnim principima vjere, gdje se pored podizanja nivoa znanja neumorno radi i na samom odgoju.

Koristim ovu prilike da pozovem sve roditelje da upišu svoju djecu u mektebe, kako bi smo zajedničkim snagama uticali na formiranje zdravih generacija, jer je to emanet kojim nas Uzvišeni Allah duži.
Neka je sa hajrom upis na vjersku pouku. 

Ismail ef. Dacić

O nama admin

Check Also

Životna borba

U govoru o evlijama se spominju slučajevi da je i sam Iblis lanetullahi alejhi dolazio …

Leave a Reply

Your email address will not be published.