Sep 27, 2023

Na ahiret je preselio šejh, dr. Jusuf el-Kardavi

Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun.
Svi smo mi Allahovi i svi ćemo se Njemu vratiti.
Allahovom odredbom na ahiret je preselio uvaženi šejh, dr. Jusuf el-Kardavi. Danas je Ummet izgubio svjetionik znanja i vjere.

Dr. Jusuf el-Kardavi rođen je u zapadnom dijelu Egipta, u mjestu Saftu Turab, 09.09.1926. godine. Otac mu, Abdullah, umro je prije njegovog rođenja, pa je brigu o djetetu preuzeo njegov amidža. Osnovnu i srednju školu završio je na El-Azharu, a hafiz Kurana postao je kada je navršio devet godina života. Jedan od njegovih učitelja, još u osnovnoj školi, uočavajući izuzetnu nadarenost i sposobnost djeteta, nazvao je mladoga El-Kardavija: El-allame – veliki učenjak.

Što se pak tiče visokog obrazovanja, ono se može promatrati isključivo kroz ideološku borbu i pritiske kojima je dr. Jusuf el-Kardavi bio izložen već od svoje rane mladosti. Ti pritisci dolazili su od snaga, kako izvana tako i iznutra, kojima Islam nije odgovarao kao faktor i snaga, kao sistem, za šta se dr. Jusuf el-Kardavi zdušno zalagao. Fakultetsko obrazovanje je stekao 1953. god. na El-Azharu, odsjek Usulud-din (Temelji vjere), magistrirao je 1960-te pišući na temu kur’anskih znanosti i Sunneta, a doktorirao 1973. Radni naslov njegove doktorske disertacije bio je: “Zekat i njegov utjecaj na rješavanje socijalnih problema’. Ovaj rad se još uvijek smatra jednim od najboljih radova objavljenih na naznačenu temu.

Dr. Jusuf el-Kardavi je, nakon završenih studija, jedno vrijeme radio kao imam i hatib pri ministarstvu Vakufa u Egiptu. Veoma brzo stekao je ugled i popularnost, ne samo unutar Egipta, nego i širom islamskog svijeta. Ta popularnost i utjecaj naročito je bio jako izražen u redovima omladine. Sve to nije odgovaralo tadašnjem političkom sistemu u Egiptu. Njegova djela i javni nastupi najprije su stavljeni pod strogu cenzuru i kontrolu, a onda je uslijedila i zvanična zabrana hatibske uloge dr. Jusuf el-Kardaviju. Ali, dr. Jusuf el-Kardavi, kada je islamska da’wa u pitanju, nije bio duh koji prihvata i priznaje predaju.

On traži prostor i mogućnosti odakle će moći djelovati i kontaktirati sa masama. U islamskom okruženju taj prostor je našao u Kataru, gdje se naselio davne 1961. godine. Tu nastavlja živu i plodonosnu aktivnost. Pored stalnog rada na pisanoj riječi, dr. Jusuf el-Kardavi u Kataru je intezivno radio na unapređenju školskog obrazovnog sistema. Sa grupom profesora i entuzijasta on je u Kataru 1977-me godine, pri katarskom Univerzitetu, osnovao Šeriatski fakultet. Ostao je i dekan toga fakulteta sve do 1990-te godine, odakle je prešao na mjesto direktora Instituta za istraživanje Sunneta i Sire Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, gdje se i do danas nalazio.

Dr. Jusuf el-Kardavi je do sada napisao preko 100 djela. Pored tematike fikha, kur’anskih i hadiskih znanosti, autor je niza značajnijih ostvarenja iz oblasti islamske ekonomije, da’we, društvene i političke problematike života. Napisao je i zapažena djela iz oblasti književnosti. Autor je zapaženih radova iz domena poezije. Njegove kaside (pjesme) se bilježe, uče i iščitavaju.

Dr. Jusuf el-Kardavi bio je jedan od islamskih autoriteta koji na planu afirmacije Islama i Ummeta vješto koristi medije. Preko 20 godina gostovao je na radio Kataru u emisijama koje tretiraju različita pitanja Šeriata. Na TV Kataru dugo vremena je bio učesnik u emisiji “El-Huda el-Islami” (Uputa Islama), zatim na TV Dubaiju i Ujedinjenih Arapskih Emirata u emisiji “El-Munteda” (Sastajalište), a najveću popularnost i efekat, postigao je učešćem u emisiji “Eš-Seriatu vel hajatu” (Šeriat i život) na satelistkoj katarskoj TV mreži “El-Džezira”.

Njegova djela su prevedena i prevode se na mnoge svjetske jezike. Dr. Jusuf el-Kardavi je pisao za mnoge listove i časopise, kako unutar tako i van islamskog svijeta. Bio je savjetnik u mnogim islamskim bankama, ili je bio u sastavu komisija za šeriatsku kontrolu navedenih banaka. Svaki iole značajan skup islamskog svijeta današnjice, nije se mogao zamisliti bez prisustva dr. Jusuf el-Kardavija.

Za svoje djelo je dobio niz pohvala i priznanja. Tako je 1991. godine dobio nagradu Islamske banke za razvoj. Iste godine dobio je priznanje za doprinos islamskoj ekonomiji, a 1993. godine dobio je međunarodnu nagradu kralja Fejsala za rad na polju Islama. Zatim je 1996-te godine dobio nagradu za naučno istraživanje od rektora Svjetskog islamskog univerziteta u Maleziji. Od sultana Hasana sa Bruneja dobio je nagradu za izučavanje Fikha za 1997. godinu. U Ujedinjenim Arapskim Emiratima 2000-te godine proglašen je za islamsku ličnost godine.

Osnivač je “Svjetske unije islamskih učenjaka“, na njenom čelu bio je od njenog osnivanja 2004. do 2018. godine.

Dr. Jusuf el-Kardavi živio je u Kataru. Bio je hatib je u centralnoj džamiji “Omer ibni el-Hattab” u Dohi. Njegove hutbe su se direktno prenosime na TV Kataru. Iza sebe je ostavio sedmoro djece (3 sina i 4 kćerke), od kojih su petoro doktori nauka i univerzitetski profesori.

CERK

O nama admin

Check Also

Istraživački centar Evropske komisije: Suša kakvu Evropa nije vidjela 500 godina

Evropa se ovog ljeta suočava sa vjerovatno najvećom sušom u posljednjih 500 godina, saopštio je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.