Feb 9, 2023

,,Berberov” Kur’an

,,Berberov” Kur’an

Iako zvanično socijalistička i sekularna država Jugoslavija po pitanju vjerskih sloboda bila ispred svih država tzv. Istočnog bloka.
Naravno, situaciju ne treba idealizovati, ali je činjenica da su postojale osnovne vjerske slobode i da je bilo omogućeno štampanje i objavljivanje vjerskih tekstova i knjiga.
Ovo drugo svakako pod budnim okom države.
Kada je u pitanju literatura vezana za islam nesumnjivo da se radilo o daleko manjoj produkciji nego danas.
Ipak, zahvaljući nizu i geopolitičkih okolnosti , kao i unutrašnjih političkih prilika koje ovdje ne bih detaljno elaborirao, interesovanje za islamsku misao i njeno prevođenje je neprekidno rasla.
Naravno, upoznavanje sa islamom, ali i omogućavanje funkcionisanja zajednice muslimana nije moguće bez svete knjige -časnog Kur’ana.
U socijalističkoj Jugoslaviji, u periodu od 45 godina objavljeno je nekoliko prevoda Kur’ana na srpski, hrvatski, bosanski i albanski jezik.
Od prevoda Kur’ana u Jugoslaviji svakako je najpoznatiji onaj Besima Korkuta koji će do raspada države doživjeti nekoliko izdanja.

Između ostalih izdanja posebno bih skrenuo pažnju na jedno raritetno izdanja baš ovog prevoda.
Naime, Orijentalni Institut u Sarajevu objaviće 1977.godine prevod Kur’ana Besima Korkuta kojeg je shodno islamskim propisima uredio poznati bosansko-hercegovački i jugoslovenski slikar Mersad Berber.

Berber je nesumnjivo jedan od najvećih likovnih umjetnika južnoslovenskih prostora.
Posebno je zanimljivo da je u jednom tada jako sekularnom društvu jedan umjetnik ovog formata se nahvatio ovog posla.

I odista, Berber je dao poseban pečat ovom izdanju Kur’ana.Ovaj primjerak Kur’ana se danas teško nalazi.Pretpostavljam zbog ratnih okolnosti kao i limitiranog tiraža.

Držim ovo izdanje iznimno važnim iz dva razloga.Prvi, jer je ovo izdanje primjer kako se u sredinama koje njeguju umjetničku slobodu, može na novi način pristupiti ukrašavanju svete knjige a da se ne naruše propisi islama, a opet da se izađe iz onog što držimo stereotipnim i već viđenim.

Drugi razlog je taj što je ovaj Kur’an i svjedok jednog vremena koje se nipošto sa ove distance, kada je u pitanju odnos prema muslimanima, posmatrati crno-bijelo.
Ali, to su već teme koje zahtijevaju puno više prostora.
Umjesto zaključka, predložio bih da uživate u fotografijama ovog izdanja Kur’ana, kojeg iako je prevodilac Besim Korkut, javnost uglavnom zove ,, Berberov” Kur’an.

Dok sam listao stranice ovog Kur’ana shvatio sam koliko je zapravo ovo odličan primjer islamske univerzalnosti i širine.
Božija riječ je jedinstvena na svim jezicima, ali su Berberova ukrasna likovna rješenja koja je svakako genima crpio iz rodne Bosne, dale ovom izdanju poseban pečat.
Naravno Kur’an nije izgubio ništa na originalnosti poruke ali jeste na ljepoti ukrasa.
I to jedno drugo ne isključuju, već naprotiv, odlično se dopunjuju.
,, Sve je u jednom, jedno je u svemu”.

piše: Edin Smailović

O nama admin

Check Also

Viševjekovno postojanje Islama u Podgorici

PODGORICA U antičko doba u skadarsko-zetskoj ravnici postojala su tri grada: Duklja (Diokleja), Alata (Halata) …

Leave a Reply

Your email address will not be published.