Feb 9, 2023

Ispraćaj mula Ahmed ef. Šabovića na hadž, 1962. godina

Istorija hadža u Crnoj Gori

Nažalost, mi nemamo puno sačuvanih podataka o tome ko je bio taj prvi sa prostora današnje Crne Gore koji je obavio hadž. Nažalost, ni za kasniji period osmanske vlasti nemamo podataka o tome ko su bile hadžije iz ovih krajeva.
Ali, iz posrednih izvora, može se pretpostaviti , kojim su se putevima potencijalno mogli kretati. Takođe, nesumnjivo da je hadžiluk postao sastavni dio života ovdašnjih muslimana. To se da lako utvrditi posredstvom sačuvanih osmanskih popisa, kao i nazivima mahala, ulica, džamija, gdje bi uz ime vakifa i graditelja stajalo i ono hadži.
Ovisno o kojem dijelu današnje Crne Gore se radi, tadašnji hadžije bi otišle do Pazara a dalje carskim drumom do Skoplja, preko Soluna do Stambola a onda dalje kroz Siriju i Palestinu do Meke i Medine, ili preko Skadra i dalje do Skoplja a onda istom rutom do odredišta.
Naravno, ne treba isključiti ni pomorsku rutu iz Bara, Ulcinja i Novog, gdje bi se brodom stiglo do Egipta, Levanta i Palestine a onda dalje do svetih mjesta.
Kada su u pitanju običaji prije polaska na hadž, očigledno da je svako od putnika želio ostaviti neko dobro djelo iza sebe, ako Božije određenje bude da se sa tog puta ne vrati. Tako su nastajale mnoge hair-česme,sirotišta, narodne kuhinje.
Naravno, hadžiluk je do 20. vijeka bio rezervisan za isključivo najbogatiji sloj stanovništva. Put do Meke bio je za to vrijeme dalek i pun izazova. Naravno, ne treba zaboraviti da je izuzetak od pravila da putuju samo bogati bila institucija bedela, onog koji bi za potrebe onog ko ne može iz raznih razloga da ode a ima iskrenu namjeru obavio hadž.
Naravno, dešavalo se mnogo puta da se hadž ne može obaviti. Razlog za to su bili ratovi ili epidemije.
Kasnije bi naravno sve često puta zamutila politika.
Nažalost, sve do socijalističkog perioda , mi nemamo nikakve evidencije o hadžijama iz Crne Gore.
U periodu između dva svjetska rata nije bio moguć organizovani odlazak na hadž.
Postoje određene, ničim potkrijepljene informacije o pojedinačnim odlascima na hadž u ovom periodu.
Ipak, ono je sigurno tačno , jeste da je period socijalističke Jugoslavije , sa svim svojim rezervama prema religiji, omogućio da do tada, najveći broj muslimana iz Crne Gore vidi Meku.
Islamska zajednica u Crnoj Gori je u okviru islamske zajednice Jugoslavije uvijek dobijala određenu kvotu.Naravno, i tada imamo pojedinačnih ili grupnih odlazaka na hadž mimo zvanične organizacije.
Putovale se avionom ili autobusom i autom.
Bio je to i period odličnih odnosa između socijalističke Jugoslavije i arapskog svijeta.

Ipak, zadnjih desetak godina donijelo je ogromnu ekspanziju kada je u pitanju odlazak na hadž.Nažalost, usudiću se i reći, da je ovo poprilično doprijenilo komercijalizaciji hadža, a manje njegovoj duhovnosi.
Ipak, ono što treba istaći, jeste da je dobro , to što sve veći broj muslimana iz Crne Gore ima mogućnost da posjeti ovo najvažnije mjesto na planeti za svakog muslimana na svijetu.
Ono što posebno želim naglasiti jeste i da kada je u pitanju hadžiluk , tek tu imamo veoma malo podataka o muslimankama iz Crne Gore.
Ali, i ovdje treba istaći, da je očigledno da su muslimanke sa ovih prostora ravnopravno sa svojim muškim članovima porodice, obavljale ovu vjersku dužnost.
Dovoljno je samo pomenuti Hadži Danuš hanumu iz Bijelog Polja, rođeni u 18. vijeku.

Ovaj tekst je samo podstrek da se bavimo ovom važnom tematikom kada je u pitanju istorija vjerskog života muslimana u Crnoj Gori.
Ovim se nažalost do sada niko nije bavio, a siguran sam da bi iole temeljitije istraživanje ponudilo neke zanimljive priče i otkrića.
A i onaj ko se ovim bude bavio , sigurno će imati priliku da toliko puta duhovno otputuje na hadž a da ni jednom stopom fizički ne bude tamo.
Stoga, izučavanje ove tematike neće biti samo u istoriografskim detaljima već i u duhovnim , one na koje čovjek današnjice u trci za egzistencijom sve više ostavlja po strani.

 

Za CERK piše: Edin Smailović

O nama admin

Check Also

Historijski dan za muslimane Podgorice

Historijski dan za muslimane Podgorice Danas 29. januara 2023. godine, napravljeni su prvi iskopi na …

Leave a Reply

Your email address will not be published.