Feb 9, 2023

Besim Korkut (1904-1975)-zaslužan za jedini prevod Kur’ana u socijalističkoj Jugoslaviji

Besim Korkut (1904-1975)-zaslužan za jedini prevod Kur’ana u socijalističkoj Jugoslavij

Besim Korkut je poznati arabist i prevodilac.Za života je napisao i objavio puno toga.Bilo je tu svega, od istoriografije do književnosti. Ipak, ono po čemu će Korkut ostati najviše upamćen , jeste prevod Kur’ana. Nema sumnje da je Korkut ovaj posao radio dugo i strpljivo, neki kažu duže od decenije.Ipak, prevod Kur’ana je objavljen tek po njegovoj smrti, 1977.godine. Bio je to prvi prevod Kur’ana nakon punih 40 godina.

Zašto je moralo toliko da prođe mislim da nije samo stvar toga što nije bilo nekog među ovdašnjim alimima i arabistima sposobnih da se upuste u avanturu prevođenja Božije riječi.Činjenica je da se Korkutov početak rada na prevodu poklapa sa opštom klimom otopljavanja odnosa državnog vrha prema muslimanima.Takođe, ne treba gubiti iz vida ni da je upravo ovaj period vrijeme kada su odnosi između socijalističke Jugoslavije i država islamskog svijeta na vrhuncu.

Ali vratimo se Korkutovom prevodu. Za kratko vrijeme, upravo je ovaj prevod postao dominantan.Danas je teško zamisliti ijednu bošnjačku kuću u Bosni i Hercegovini, regiji i dijaspori a da se u njoj ne nalazi Kur’an koji je preveo Besim ef.Korkut.

Dugo ovaj prevod nije imao konkurenciju, da bi sa ponovnim buđenjem interesovanja za vjeru u posljednjih 30 godina dobili još nekoliko prevodilaca Kur’ana. Ali do danas, ovaj prevod Kur’ana ostao je najpopularniji kako među muslimanima, tako i među nemuslimanima zainteresovanim za islam.

Piše: Edin Smailović

O nama admin

Check Also

Šaćir ef. Smailović u Bijelom Polju

Nikada nije lako u bilo kojem trenutku nositi teret koji mu je breme života dodijelilo. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.