Jun 2, 2023

DOBRA SARADNJA NOVOG PAZARA SA ARAPSKIM AMBASADAMA

DOBRA SARADNJA NOVOG PAZARA SA ARAPSKIM AMBASADAMA

Veoma dobra saradnja između arapskih ambasada i Srbije otvaraju mogućnost za ulaganja u Sandžaku. Možemo sa sigurnošću zaključiti da su intenzivirana viđanja, posjete I razgovori sa arapskim državama, ambasadorima i diplomatama I kreću se u dobrom pravcu. Održavanje stalnog dijaloga je u interesu zemalja i regiona, i da je za nas (Bošnjake) od velikog značaja upoznavanje predstavnika arapskih zemalja o Sandžaku i o mogućim investicijama koje će započeti sa realizacijom a to će biti rezultat razgovora.

Prije svega želim istaći da je između Srbije i arapskih zemalja uspostavljen snažan dijalog, shodno tome uspostavljen je dijalog i sa Sandžakom i uvjerenja sam da će taj dijalog rezultirati konkretnim sporazumima i omogućiti dalji nastavak i napredak tih dobrih odnosa. U razgovorima uvijek ističemo potrebu uzajamnog pomaganja na različite načine i uvijek istaknemo da arapske zemlje pružaju snažnu podršku razvoju ove regije i željni su da ulažu da se što brže razvija ovaj kraj i da ljudi bolje žive.

U međusobnim razgovorima uvijek Istaknemo da je Srbija multinacionalna I multikonfesionalna država i da sve nacionalne i religijske zajednice žive u toj zemlji imaju slobodno pravo ispovijedati pripadnost svojoj vjeri, kulturi I baštiniti svoje vrijednosti kroz institucije sistema.

Zajednički izazovi

Arapske zemlje i ambasadori sa kojima razgovaramo uvijek ističu da su njihove veze sa Srbijom, tradicionalno jake i da su oni tu da koriste narodu i da su veoma zainteresovani da pomognu ovaj region. Želim da istaknem da razgovaramo o svim nivoima saradnje, saradna na polju ekonomije, turizma, trgovine, culture itd.

Uvijek izražavaju divljenje I zadovoljstvo posjetama Novom Pazaru, I preporučuju svojim građanima da posjete Novi Pazar I Sandžak I da se upoznaju sa kulturnim nasljeđem I bogatim ponudama I gostoprimstvom koje nude naši ljudi. Ono na šta insistiramo i šta očekujemo jeste da su Arapske kompanije dobrodošle da ulažu u Sandžak i smatramo da možemo imati velike koristi od ulaganja.

Razgovori o različitim oblastima

Posle dužih razgovora I posjeta imamo već nekoliko projekata i dokumenata koji su upućeni na adrese ambasada a koje stvaraju pravnu osnovu za razvoj ove regije.

Saradnja i dobri odnosi daju unapređenje i u oblasti medicine, nakon posjete grupe ljekara iz Novog Pazara u Egipat otvara se prostor za unapređenje saradnje u svim oblastima.U razgovoru ističemo da je narod Sandžaka veoma zainteresovan za dobru i bliskiju saradnju sa Arapskim zemljama.

Piše: Mensur ef. Zukorlić

O nama admin

Check Also

Pročitajte komentar Alekse Nikolića na fotografiju slikanu u džamiji

Slikano je u jednom vjerskom objektu u Bosni i Hercegovini. Komentar Alekse Nikolića na ovu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.