Sep 27, 2023

Nova džamija u Podgorici

Služba Glavnog gradskog arhitekte Glavnog grada dala je saglasnost na Idejno rješenje džamije koje potpisuje arhitektonski studio Arhing inženjering. Budući vjerski objekat će se nalaziti na Koniku, u Podgorici, na uglu raskrsnica budućeg bulevara koji se nastavlja od gradskog naselja Stari Aerodrom ka Koniku i sekundarne saobraćajnice sa koje se ostvaruje pristup, pješački i kolski, objektu. Na trapezoidnoj parceli, smještena je džamija bruto građevinske površine od 700m2, u tlocrtu kvadratne geometrije sa stranicom od 15m.

Džamija je orjentisana prema Meki, a prostorna distribucija sadržaja se odvija na tri nivoa. Na prizemlju su organizovani molitveni prostor za muškarce, mihrab ( niša u zidu u džamiji koja je usmjerena u pravcu kible (Kabe u Meki), kojoj su vjernici okrenuti za vrijeme molitve), minber (propovjedaonica, govornica), ćurs, prateći prostori namijenjeni obrednom pranju prije molitve. Na spratu, galeriji je organizovan molitveni prostor za žene. Oko objekta je predviđeno dvorište ograđeno ogradom visine četiri metra sa minaretom kao samostalnim elementom. U podrumskoj etaži su smještene garaža, servisne i tehničke prostorije.

Glavni kubus džamije sadrži molitvene prostore iznad kojeg je smješten drugi, maji kubus, pod uglom od 45o. Manji kubus je natkriven kupolom koja je smještena iza zidova atike. Dvorišni zidovi su pozicionirani na način da se od njih do regulacione linije realizuju zelene površine.

Vertikalne konstruktivne elemente čine armiranobetonska platna i stubovi, dok su pune i kasetirane ploče horizontalni elementi. Kupola je armiranobetonska ljuska.

Buduća džamija će se materijalizovati različito, gdje je veći kubus džamije obložen bijelim, nepoliranim mramornim pločama, minaret i kubus prvog sprata su od granitnih ploča crno-zelene boje. Dvorišni zid je od rezanih krečnjačkih ploča, a bravarija od nerđajućeg čelika.

O nama admin

Check Also

Nova džamija u Balotićima vakuf budućim generacijama

Ove godine Medžlis Islamske zajednile Rozaje je bogatiji za još jednu džamiju i još jedan …

Leave a Reply

Your email address will not be published.