Sep 27, 2023

ŠTA JE TO PALESTINA?

ŠTA JE TO PALESTINA?

Slabost, razjedinjenost i međusobni sukob muslimana direktna su pomoć Jevrejima u činjenju zlodjela nad – svetom zemljom kao i neprestano ubijanje Palestinaca, juče u kompleksu Al Akse danas u Gazi sutra…!!???.

Židovi su posađeni trn u Palestini i da nisu od biljaka ko-je uspijevaju u njoj. Izrael je uspostavljen zahvaljujući trima osnovnim elementima:

1- Podloj židovskoj strategiji.
2- Međunarodnoj zavjeri.
3- Arapskoj izdaji kroz apsolutno slijeđenje i vjerovanje Istoku i Zapadu.

Uspjeh spomenutom trojstvu je potpomogla slabost, razjedinjenost i čak međusobni sukob muslimana, koji je naročito došao do izražaja poslije pada Osmanske imperije tako da su čak arapski nacionalisti pripremali i kovali zavjere za obaranje te države.
Moguće je reći da je uspostavljanje Izraela teklo kroz tri faze:

1- Židovski kongres koji se održao u Švajcarskoj 1917. god. na kojem je donesen zaključak za uspostavljanje nacionalne države za Židove.
2- Belforsko obećanje od strane britanskog ministra inostranih poslova u kojem im obećava uspostavu nacionalne države u Palestini.
3- Odluka Ujedinjenih nacija donešena 1922. god. kojom se Palestina stavlja pod britanski protektorat, što je pomoglo Britaniji uz međunarodnu podršku da ispuni svoje obećanje o uspostavljanju nacionalne države Židova u Palestini.
4- Kongres Sajks Piko koji je održan nakon Prvog svjetskog rata i na kojem su podijeljene države na kolonijalne teritoriji između velikih sila.
5- I konačna uspostava Izraela 1948. god.
Između tih faza dešavali su se veliki događaji poznati onima koji se bave tim problemom.

Da li je bilo džihada u Palestini i teorija o nesalomivoj državi ?

Sa samim svojim dolaskom u Palestinu, Židovi počinju sa realizacijom svoje strategije za uspostavu svoje države. Uporedo s tim počinje i džihad u Palestini. Imao je različite oblike, a najizrazitiji su bili oružani, koji su većinom izvođeni na gerilski način. Ponekad bi taj otpor jačao a ponekad slabio. Sve se to odvijalo unutar Palestine. Izvan granica Palestine nije zabilježen nikakav sukob sa Židovima, osim džihada koji su poveli muslimani poslije uspostave Izraela. On se vodio kroz ihvanske čete (odrede pokreta Muslimanske braće), kako su ih nazivali. To je bio ograničeni otpor kog su nacionalisti spriječili prije Židova. Bilo je i munjevitih bitki kao što je bitka na Kerami i drugim mjestima. Pored spomenutog, Izrael nije vodio više nikakav istinski rat sa Arapima, izuzev rata koji je vođen 1973. god. Međutim, taj rat je vođen s određenim ciljevima i zbog toga se nije dozvolilo ići dalje nakon što su se oni ostvarili. Od najvažnijih tih ciljeva su:

1- Pokretanje trenutnog stanja, gdje je vladala totalna nezainteresovanost i pasivnost.

2- Vraćanje Egiptu Sinajske visoravni kao garancije da on preuzme liderstvo oko mirovnih pregovora.

3- Pripremu područja za period mira sa Židovima.

Osim navedenih sukoba više nije bilo nikakvih istinskih konflikata sa Židovima. Emin Hafiz, sirijski predsjednik, sekularista, iz pedesetih godina prošlog vijeka, je rekao: «Nijedna arapska vojska 1948. god. nije (istinski) ušla u rat protiv Židova, osim četa Muslimanske braće.»
Ovo potvrđuje i Behdžet Ebu Garajibe, savremenik tih događaja i stručnjak za palestinski problem. Ko bude konsultovao specijalizovane centre za to pitanje, ova činjenica će mu se potvrditi sa dokazima i argumentima.
Što se tiče sukoba 1967. god, može se reći da tada, ustvari i nije bilo nikakvog konflikta. Arapski avioni su napadnuti i uništeni još na Zemlji prije nego što su poletjeli, a mnogi vojskovođe su tada bili u barovima i hanovima. Sinajska i Golanska visoravan i Zapadna obala su okupirane samo za nekoliko sati. Historijski izvori su najbolji dokaz za to.
Prema tome, teorija o državi koja je nepobjediva je nastala sa duhovnim porazom koji je zadesio Arape. To je bio proizvod arapskih medija prije nego ičiji drugi. Ona je također, bila dio židovske strategije u ratu protiv muslimana koja je imala za cilj propagandno širenje straha među muslimanima. Tu teoriju su uvećala i osnažila uzastopna arapska izdajstva pod vođstvom nacionalista, sekularista i židovskih saveznika, munafika, shodno njiho¬voj apsolutnoj pokornosti Istoku i Zapadu, predsta-vljenoj u izvršavanju svega što su im diktirali njihovi gospodari, čuvari i projektanti židovske države.
Da nije toga, bilo bi nepojmljivo da Židovi, koji su najprezrenija i najponiženija Allahova stvorenja, imaju nepobjedivu državu. Časni Kur’an je opisao židovsku duhovnu ličnost i njihov kukavičluk na takav način da tim opisom nije opisao više nikog od ljudi.

Otpor palestinaca koji su pod embargom 80g. i što danas čine sa Židovima «djeca kamenja», je najveći savremeni dokaz koji je razotkrio te laži i oborio tvrdnju o Izraelu kao nepobjedivoj državi….

Piše: Mesnur Zukorlić

O nama admin

Check Also

Erdogan: Bez poštivanja Turske i islama, nema podrške članstvu u NATO

Ukoliko ne poštujete Tursku i ne pokazujete poštovanje prema vjerovanju muslimana, nećete dobiti našu podršku …

Leave a Reply

Your email address will not be published.