Sep 27, 2023

Preselio akademik Senahid Halilović, autor Pravopisa bosanskog jezika

Preselio akademik Senahid Halilović, autor Pravopisa bosanskog jezika

Akademik Senahid Halilović je 1991. godine objavio knjigu Bosanski jezik. Prvu knjigu u kojoj je progovoreno o posebnostima bosanskog jezika kao ravnopravnog idioma hrvatskom i srpskom jeziku. Nakon te knjige koja je srušila barijeru na putu afirmacije bosanskog jezika i nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, Halilović pristupa izradi kapitalnog djela: “Pravopis bosanskog jezika”.

Iako rađen u teškim uslovima u ratnom Sarajevu i bez podrške adekvatnog tima, Pravopis je objavljen 1996. godine. Akademik Halilović je koautor Gramatike bosanskog jezika, zatim Rječnika bosanskog jezika.

Doprinos standarnizaciji bosanskog jezika, Halilović zaokružuje 2017. godine drugim izdanjem Pravopisa bosanskog jezika koje je objavljeno kao besplatna aplikacija koju je preuzelo više od 30 000 ljudi.

Senahid Halilović, član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine i redovni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu preselio je na Ahiret 24. aprila 2023.godine.

Akademik Halilović diplomirao je i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Rešad Kalač

O nama admin

Check Also

DOBRA SARADNJA NOVOG PAZARA SA ARAPSKIM AMBASADAMA

DOBRA SARADNJA NOVOG PAZARA SA ARAPSKIM AMBASADAMA Veoma dobra saradnja između arapskih ambasada i Srbije …

Leave a Reply

Your email address will not be published.