Feb 9, 2023

Istorija

PLJEVALJSKI MUFTIJA DERVIŠ EF. ŠEĆERKADIĆ (1871-1943)

Prošlost Pljevalja prepuna je ličnosti koje su u svom vremenu imale značajnu ulogu i zapaženo mjesto na historijskoj pozornici, kako ovosvjetovnih tako i duhovnih dešavanja, a koje su usljed brojnih i različitih historijskih i drugih dešavanja i okolnosti poprilično potisnute u zaborav. Od velikog broja takvih ličnosti pomenut ćemo ovom …

Čitaj više »

Pokoljenja koja pamte!

Pokoljenja koja pamte Danas, dok se u manjem BH entitetu slavi početak etničkog čišćenja nacije kojoj pripadam, u mojim ustima osjeća se jak ukus gorčine, a moje grudi mori tup bol. Želite li da znate zašto? Želim da vas upoznam sa mojom nanom, Azeminom. Iza lica meleka krije se priča …

Čitaj više »

Viševjekovno postojanje Islama u Podgorici

PODGORICA U antičko doba u skadarsko-zetskoj ravnici postojala su tri grada: Duklja (Diokleja), Alata (Halata) i Birziminium (Berzumno). Duklja je bila najznačajnija, najmnogoljudnija sa jasno utvrđenom urbanom koncepcijom. Prema arheološkim istraživanjima preovladava mišljenje da je Alata bila na mjestu gdje je nastala stara Podgorica a Birziminium u rejonu Tuzi, moguće …

Čitaj više »

Poslednji imam Isa-begove džamije

Hfz. Emrullah Kacapor, rodjeni brat hfz Muharema i hfz Abdullaha. Bio je poslednji imam Isa-begove dzamije. Hfz. Abdullah je imao obicaj da nakon jacije u zimskim danima sjedi kod hfz Muharema i razgovaraju o Kur’anu. Pricao bi o svojim dogodovstinama sa putovanja vozom ka Buhari, kako ga je snijeg zaustavio …

Čitaj više »

Šaćir ef. Smailović u Bijelom Polju

Nikada nije lako u bilo kojem trenutku nositi teret koji mu je breme života dodijelilo. Ali je naravno puno lakše ako su nam okolnosti bar malo naklonjene. Zato je uvijek potrebno puno više hrabrosti, umijeća i sreće obnašati određenu funkciju u delikatnim okolnostima. Iako zvanično dozvoljene, vjerske zajednice su realno …

Čitaj više »

KULTURA I IDENTITET: MUSLIMANI U BEOGRADSKOJ TVRĐAVI I VAROŠI

Društvo za urbanu istoriju i Istorijski muzej Srbije najavljuju knjigu „KULTURA I IDENTITET: MUSLIMANI U BEOGRADSKOJ TVRĐAVI I VAROŠI 1830–1867.“ autorke Irene Kolaj Ristanović. Sadržajem ove monografije, autorka je nastojala kroz analizu elemenata duhovne i materijalne baštine muslimana u beogradskoj tvrđavi i varoši utvrditi način ispoljavanja kulturnog identiteta ove zajednice. …

Čitaj više »

Mića Ljubiratić-prvi prevodilac Kur’ana na srpski jezik i prvi koji je preveo Kur’an na južnoslovenskom govornom području (1839-1889)

Mića Ljubiratić-prvi prevodilac Kur’ana na srpski jezik i prvi koji je preveo Kur’an na južnoslovenskom govornom području(1839-1889) ” Dok se ne pojavi neko s muslimanskim imenom te prevede barem nešto iz Biblije, Mićo Ljubibratić u našem jeziku neće imati druga. Danas, 120 godina po izlasku Ljubibratićeva Korana, može se reći …

Čitaj više »