Sep 27, 2023

Mulešković: “2022. godina rasta cijena, pažljivo planirati potrošnju u narednom periodu “

Za naš portal piše: Mirza Mulešković (ekonomski analitičar i Izvršni direktor firme Inteligencija MNE)

Mirza Mulešković

Crna Gora se od samog početka 2022. godine suočava sa dramatičnim rastom cijena svih proizvoda i usluga. Iako je došlo do značajnog rasta zarada, rast cijena osnovnih životnih namirnica, goriva ostalih proizvoda neophodnih za normalan život doveli su građane Crne Gore da i ne osjećaju na najbolji način upravo ta povećanja. 

Moramo naglasiti da je rast cijena osnovnih životnih namirnica očekivan i sve je više vidjljiv u Crnoj Gori, gdje je taj trend otpočeo još od aprila 2021. godine, što je bilo uslovljeno COVID krizom, taj rast je nastavljen početkom 2022. godine, uslovljen ostalim poremećajima na tržištu te implementacijom politika koje su povećale troškove privrede, a u novim podacima ćemo tek vidjeti koliko je rat u Ukrajni doveo do opšteg rasta cijena u Crnoj Gori. Posmatrajući podatke,  samo u januaru 2022. godine u odnosu na januar 2021. smo imali rast cijena prehrambenih proizvoda od više od 11%.
Posljednji podaci MONSTAT-a nam govore da u februaru imamo stopu godišnje inflacije od 6.7%. Takođe, ako bi pogledali kretanje cijena u februaru 2022. u odnosu na februar 2021. godinu, vidimo da su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle za 13%.

Takođe, u februaru 2022. godine cijene povrća su porasle na godišnjem nivou za 23% a cijene ulja i masti za čak 41.7%. Još jednom treba naglasiti da problemi sa rastom cijena koje smo osjetili u Crnoj Gori nisu uslovljeni ratom u Ukrajni. Posljednice rata ćemo osjeti i i vidjeti u podacima za mart mjesec i nakon toga.

Kako je i opšte vidljiva situacija, posljednjih nekoliko mjeseci se dešavaju velike turbulencije na međunarodnom tržištu po pitanju cijenje naftnih derivata i energnata. Kao rezutat takvih promjena, posljednjih nedjelja na berzama su zabilježene maksimalne cijene nafte od 130$ po barelu, što u velikoj mjeri utiče na cijene nafte i goriva u Crnoj Gori. Ipak, posljednjih par dana, nakon vijesti o mogućem dogovoru po pitanju rata u Ukrajni , došlo je do pada cijena goriva na međunarodnom tržištu. Što u ovom trenutku jeste pozitivan znak za Crnu Goru i negdje možemo očekivati da će prilikom sledećeg obračuna doći do pada cijene goriva. Ipak, ne možemo očekivati velike promjene, te samim tim će ove cijene biti veliko opterećenje kako za građane tako i za privredu. 

Ipak, moramo voditi računa da će naredni period biti veoma neizvjestan i da nas promjene u cijenama mogu iznenaditi, nadamo se svi ne negativno. Naravno, osim cijena na međunarodnom tržištu veliki dio cijene goriva u Crnoj Gori determiniše i visina akciskog opterećenja. Rat u Ukrajni, uvedene sankcije Rusiji dodatno su poremetili već osjetljivo tržište nafte, gasa i ostalih energenata što se odmah projektovalo putem uvećanja cijena. Generalno posmatrano, ukoliko bi konflik prestao u kraćem roku, cijene nafte i naftnih derivata kao i energenata bi se stabilizovale, ali, imajući u vidu sliku šta se zapravo dešava u Ukrajni nisam optimista da će se problem brzo sanirati, što će dodatno stvarati pritisak na cijene na međunarodnim tržištima. Ukoliko se nastavi ovaj trend cijena jasno je da će se to preliti i na Crnu Goru te samim tim možemo očekivati dalji rast cijena goriva. 

Treba napomenuti da je rat u Ukrajni osim problema sa cijenama nafte i energenata, doveo do značajnih promjena na tržištu po pitanju cijena žita i ostalih žitarica. Najveći problem koji ovdje treba posmatrati jeste da je rast cijena žita i ostalih žitarica, nakon rata u Ukrajni je reakcija tržišta na smanjenje tražnje ovih osnovnih namirnica. Sama činjenica da Ukrajna i Rusija čine oko 30% ukupnog izvoza ovih proizvoda, govori nam da će doći do značajnijih promjena u cijenama na tržištu. Ovo je rezultat smanjenje ponude a tražnja je ostala ista, te samim tim je cijena reagovala i porasla. Dok se ne nađu alternativni izvori koji će zamijeniti u ovom trenutku proizvodnje pšenice i kukuruza iz Rusije i Ukrajne očekivano je da imamo rast cijena.
Osim ovog, došlo je do rasta i cijena đubriva, jer je Rusija jedan od najvećih proizvođača, što će u značajnoj mjeri uvećati cijene poljoprivrednih proizvoda.

Takođe, cijene metala bilježe rekorde u posljednjih nekoliko dana što dodatno uzrokuje rast zavisnih proizvoda i usluga u sektorima u kojima su ovo dominatne sirovine koje se koriste. Osim ovog na međunarodnom tržištu došlo je do značajnog rasta cijena građevinskog materijala, što je još počelo tokom 2021. godine pod uticajem pandemije COVID 19, što se osjetilo i u Crnoj Gori, te imamo konstantan rast cijena kvadrata. 

Svi ovi pokazatelji govore da će se trend rasta cijena nastaviti, i ne možemo očekivati da ostali proizvodi zadrže iste nivoe cijena , bilo uvezeni ili proizvedeni u CG jer gorivo, struja kao i mnogi drugi proizvodi čine veliki dio fiksnih troškova svih privrednih subjekata.
Samim tim, očekivano je da dodje do rasta i ostalih cijena. Ovo treba da bude i period kada građani treba da razmisle o svojoj potrošnji i da se prilagode novonastaloj situaciji. Da mnogo više razmišljaju na koji način će trošiti svoje prihode, i da planiraju buduću potrošnju u skladu sa promjenama na tržištu, a za očekivati je da će cijene i dalje rasti, i da će to biti dodatno opterećenje za njihove budžete. 

Inteligencija MNE u saradnji sa portalom CERK

O nama admin

Check Also

FIJASKO BOŠNJAČKE POLITIKE

FIJASKO BOŠNJAČKE POLITIKE Nakon cirkusa koje su nam u posljednje vrijeme priredili brojni političari i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.