Dec 10, 2023

O CERK-u

cerk_logo
Na osnovu člana 14 Zakona o nevladinim organizacijama(“Sl.list CG” br.39/11), Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore postupajući po prijavi NVO Centar za edukaciju i razvoj kulture dana 17.12.2016. god. donijelo je rješenje o upisu u Registar udruženja pod rednim brojem 7906.
Misija CERK-a je da okupi mlade i obrazovane ljude i da zajedničkim snagama radi na promicanju univerzalnih vrijednosti.
Cilj CERK-a je da do 2018. god. bude jedna od najzapaženijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, u oblastima koje su Statutom Centra za edukaciju i razvoj kulture predviđene.
Sjedište Centra za edukaciju i razvoj kulture je u Podgorici, ulica Gojka Radonjića, br.42.